Filosofie FysioStabiel

Bewustworden, loslaten en trainen

Voor beweging is ruimte nodig.

Ademruimte, ruimte in je spieren, ruimte in je denken en

ruimte in je omgeving......

FysioStabiel heeft zich toegelegt op

het coachen van mensen met een overbelast/overprikkeld

tot uitgeput/bevroren systeem:........

Mensen die teveel verliezen in korte tijd hebben meegemaakt

of mensen met een supersensibel systeem.

FysioStabiel begeleidt u in bewustworden,

loslaten/vertragen en trainen.